Bruk av legemidler mot bendelmark

Bruk av legemidler mot bendelmark

Bendelmarken Eubothrium sp. finnes og smitter både i ferskvann og saltvann og er vanlig hos laksefisk på den nordlige halvkule. Bruk av anthelmintika mot bendelmark har økt i 2011 og 2012. For å unngå resistensutvikling og reinfestasjon er det nødvendig med gjentatte, koordinerte behandlinger innenfor et område.

Bendelmarker mangler munn og tarmsystem, og tar næringsstoffer direkte opp gjennom kroppsoverflaten. Eubothrium ssp. er vanlig hos laksefisk på den nordlige halvkule og fisken er sluttvert. Egg kommer ut via feces, og egget blir spist av et planktonisk krepsdyr (copepod) som er mellomvert. I denne utvikles det en såkalt procercoid. Fisk i sjøvann får i seg parasitten enten ved å spise mellomverten eller ved at mellomverten følger med sjøvannet når fisken drikker.

Bendelmark blir behandlet med legemidlene Praziquantel og Fenbendazol. Til laks benyttes en formulering som gis til fisken via fôret. Det ble utført to prosjekter i perioden 2005-2008 i regi av FHF (prosjekt 551024) hvor det ble dokumentert resistens mot Pranziquantel og alternative medisiner ble undersøkt. Det viste seg at de mest effektive midlene er de som benyttes; Praziquantel og Fenbendazol. Praziquantel har ikke ønsket effekt når parasitten er blitt resistent og Fenbendazol kan gi bieffekt i form av nedsatt appetitt etter behandling.

Bruk av anthelmintika

Bruk av anthelmintika mot bendelmark har økt i 2011 og 2012. Ved forrige periode med høyt forbruk (2004-2008) ble det registrert resistens mot Praziquantel pga hyppige behandlinger på samme lokalitet og i samme område. Under medisinering behandles bendelmarken kun lokalt i tarmen. Svært lite legemiddel tas opp i fisken, noe som gjør at fisken kan reinfesteres kort tid etter behandling. Dersom det er andre anlegg i samme fjordsystem/ område som også har bendelmark, vil fisk bli utsatt for et konstant smittepress. Dette medfører hyppige behandlinger på samme lokalitet. Det er derfor viktig at behandlingene i et fjordsystem/ område utføres koordinert og gjentatte ganger for å redusere antall infiserte mellomverter og unngå reinfestasjon.

Foto: Intubering av fisk for testing av legemidler mot bendelmark (Anna Lena Kleppa, Marine Harvest).

Vår nettside bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter. Lese mer om vår bruk av cookies
 X