Samfunnsansvar

En god og sunn dyre- og fiskehelse er i seg selv et viktig samfunnsansvar, og VESO tar del i dette ansvaret som fullsortiments grossist, Apotek og forsøksstasjon. Vårt mål er å sørge for at korrekt uttestede legemidler, vaksiner og helsemateriell på en forsvarlig og sikker måte når ut til hele Norge, slik at dyrene får den behandlingen de trenger når de trenger den.  

Hvorfor tar vi samfunnsansvar?