Vår historie

Etablering av VESO

VESO (Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS) ble etablert av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd i 1988 og senere omdannet til et aksjeselskap i 1991 under landbruks og matdepartementet. VESO ble privatisert i perioden 2008 til 2010 igjennom en MBO (Management Buy out). Staten solgte seg helt ut i 2019 og VESO er i dag eid 95% av AquaNova Invest AS. Resterende aksjer eies av nåværende og tidligere ansatte. 

Privatisering av selskapet

VESO ble privatisert i perioden 2008 til 2010 igjennom en MBO (Management Buy out). Staten solgte seg helt ut i 2019 og VESO er i dag eid 95% av AquaNova Invest AS. Resterende aksjer eies av nåværende og tidligere ansatte. Siden privatiseringen har VESO vokst mer enn 8 ganger i omsetning (gjennomsnittlig årlig vekst på mer enn 14%) som følge av økte markedsandeler og vekst i fiske og dyrehelsemarkedet i Norge, investering i nye virksomheter, etablering i nye markeder og lansering av nye produkter og tjenester. 

Samarbeidsprosjekt i Chile

I 2007 etablerte VESO, i samarbeid med Akvaforsk (Nåværende NOFIMA) og Sintef, AVS Chile. VESO overtok 100% av selskapet i 2017. VESO Chile har siden overtagelsen opplevd sterk vekst og er i dag en ledende leverandør til den Chilenske oppdrettsnæringen


Satsing på avl og genetikk

VESO satset betydelige ressurser på utvikling av en avl og genetikk virksomhet fra 2007. I 2015 solgte vi denne virksomheten til Benchmark Holding som hadde de finansielle musklene til å videreutvikle denne virksomheten. 

Ny forsøkslab i Chile

I 2018 etablerte VESO forsøks lab i Chile igjennom et samarbeid med Cargill (EWOS). Denne felles innsatsen resulterte i etableringen av et toppmoderne laboratorium dedikert til å gjennomføre forsøk og forskningsaktiviteter for akvakulturindustrien.

Brynsløkken og notimpregnering

I 2016 overtok VESO 51% av Brynsløkken AS som utvikler og produserer notimpregneringer og andre kjemiske produkter. Selskapet har siden den gang opplevd kraftig vekst og utvikling og er i dag en av de ledende leverandørene i sitt marked. 

VESO inntar det Islandske akvakulturmarkedet

I 2022 etablerte vi VESO ehf i Island i samarbeid med et erfarent Islansk grunderteam. Selskapet er godt posisjonert til å ta sin andel av den forventede veksten i det Islandske akvakulturmarkedet. 

Utvidelse av produktportefølje

De siste årene har vi utvidet vår produktportefølje i markedet for dyre- og fiskehelse utover vaksiner og legemidler. Ved å samarbeide med innovative utviklere og ledende internasjonale produsenter har vi lansert eller overtatt agenturer for hygieneprodukter, veterinære forbrukerutstyr, kosttilskudd og mikrobielle produkter.