Samfunnsansvar

En god og sunn dyre- og fiskehelse er i seg selv et viktig samfunnsansvar, og VESO tar del i dette ansvaret som fullsortimentsgrossist, apotek og forsøksstasjon. Vårt mål er å sørge for at uttestede legemidler, handelsvarer og hygieneprodukter når ut til hele Norge på en sikker og forsvarlig måte. Slik kan vi bidra til at dyrene får den behandlingen de trenger, når de trenger den.  

Hvorfor tar vi samfunnsansvar?

Aktsomhetsvurdering - VESO

Code of Conduct - VESO