Jon Li Tjørsvaag

Økonomi- og administrasjonssjef

jon.li.tjorsvaag@veso.no

22 96 11 06