Meriam Kamlow Antonsen 

Forsøksleder, MSc, Aqualab Norge 

meriam.kamlow.antonsen@veso.no 

+47 909 61 074 

Bakgrunn